Arkiv för juli, 2018

  • Mall för Integritetspolicy för djursjukvården

    I samband med införandet av GDPR har vi på SLA-Svensk Djursjukvård i samråd med vår jurist tagit fram en mall…

    by
  • Konkurrensverket efterfrågar möjlighet att jämföra djurförsäkringar

    Den 4 juli släpptes en rapport från Konkurrensverket där man undersökt hur marknaden för djursjukvård och marknaden för djurförsäkring påverkar…

    by