Oroväckande utspel i EU parlamentet om antibiotikalagstiftningen

Oroväckande utspel i EU parlamentet om antibiotikalagstiftningen
oktober 29, 2015 Svensk Djursjukvård

Spansk parlamentariker försöker driva igenom en ny EU- lag som skulle innebära att friska djur ska kunna ges antibiotika inblandat i fodret. Detta går stick i stäv med hela det resistensförebyggande arbetet! Det är oerhört viktigt för människors och djurs hälsa att vi inte släpper den här frågan till oansvariga EU- parlamentariker med kortsiktigt egenintresse!

Läs hela Annika Ström Melins artikel i dagens DN.

Svensk Djursjukvård