Nödvändigt att djurvårdare får utökade arbetsuppgifter

Nödvändigt att djurvårdare får utökade arbetsuppgifter
mars 30, 2017 Svensk Djursjukvård

Jordbruksverkets förslag att djurvårdare under en övergångsperiod ska få utföra vissa sysslor, till exempel inom anestesi, som bara legitimerade djursjukskötare och veterinärer i dagsläget får utföra är en het fråga i djursjukvårdsbranschen. I helgen deltar bransch- och arbetsgivarorganisationen SLA-Svensk Djursjukvård på branschmässan ”VeTa-dagarna” i Malmö för att diskutera frågan med andra aktörer och djurhälsopersonal.

– Som branschorganisation välkomnar vi förslaget. Det är helt nödvändigt för att Sveriges djursjukhus och djurkliniker ska kunna erbjuda den vård som efterfrågas. Men vi vet att frågan upprör och det finns en oro över vad detta kommer innebära för kvaliteten inom djursjukvården, säger Maria Lundvall, branschansvarig SLA-Svensk Djursjukvård.

För att säkra en hög kvalitet under övergångsperioden kompletterar SLA-Svensk Djursjukvård sitt kvalitetssigill med ytterligare tre kvalitetsregler som innebär att de veterinärer som ansvarar för djurvårdares hantering av smärtlindrande och narkotikaklassade läkemedel ska ha tillräckligt stöd och utbildning för att vara trygg i det ansvaret. Arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelning ska vara aktuella och tydliga för all berörd personal samt att vidareutbildningar för djurvårdare i anestesi och smärtlindring ska genomföras av djurhälsopersonal och hålla hög kvalitet.

– Förslaget i sig innebär att en veterinär alltid är ansvarig för den vård som ges och att djurvårdare utför sysslor på uppdrag av veterinären. Vi vill förstärka vårdsäkerheten ytterligare genom tillägget till kvalitetsreglerna som gäller för alla medlemsföretag, säger Maria Lundvall.

Övergångsperioden i Jordbruksverkets förslag sträcker sig fram till 31 december 2023.

– Nu är det mycket viktigt att branschen, Jordbruksverket och SLU, arbetar aktivt för att tillbakagången till det nuvarande regelverket med legitimationskrav för all hantering av smärtlindrande och narkotikaklassade preparat ska gå att genomföra utan negativa konsekvenser. Det kommer att kräva fler utbildningsplatser för djursjukvårdare och att veterinär­ernas grundutbildning inom anestesi och smärtlindring stärks avsevärt så att både veterinärer och djursjukskötare är väl rustade att utföra sysslor kopplade till anestesi och intensivvård 2024, säger Maria Lundvall.

För mer information:
Maria Lundvall, veterinär och branschansvarig SLA
070-662 60 40