Q & A för implementering av GDPR

Q & A för implementering av GDPR
maj 23, 2018 Svensk Djursjukvård

Den 25e maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Här samlar vi aktuella frågor rörande primärt djursjukvårdsföretagens implementering av den nya dataskyddsförordningen – GDPR. Syftet är att man som medlemsföretag i djursjukvårdsbranschen ska kunna skicka in de frågor man har gällande GDPR. De svar våra experter ger publiceras sedan här på webben till hjälp och nytta för samtliga medlemsföretag.

Inflödet av bra frågor är därmed nästan lika viktigt som svaren och vi uppmanar därför alla medlemsföretag i djursjukvårdsbranschen att så snart som möjligt skicka in sina frågor och funderingar gällande GDPR. Frågorna skickas till info@sla-arbetsgivarna.org. Frågor och svar kommer att redigeras så att frågeställarna förblir anonyma och på ett sådant sätt att svaren blir så användbara som möjligt för så många företag som möjligt. Med ert bidrag av bra frågor hoppas vi kunna utveckla denna Q & A till ett effektivt och uppskattat stöd i ert GDPR-arbete!

Här finns alla frågor och svar.

Svensk Djursjukvård