Rösta så hedrar du din favorit

Rösta så hedrar du din favorit
mars 13, 2017 Svensk Djursjukvård


100 kliniker blev nominerade av drygt 800 djurägare landet över. Därefter var det juryns uppgift att utse vilka kliniker som fick möjligheten att utveckla hur de arbetar med kvalitet utifrån kriterierna bemötande, tillgänglighet, prisinformation och delaktighet.

Årets jury bestod av Eva Porat, vice ordförande i Sveriges Kattklubbars Riksförbund, Torkel Ekman, leg veterinär och vice ordförande i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och Hans Rosenberg, presstalesperson på Svenska Kennelklubben. Torkel Ekman och Hans Rosenberg är med för andra året i rad och Eva Porat är med för första gången.

– Det märks att det finns ett stort engagemang bland djurägarna och juryarbetet har varit riktigt svårt. Vi tittade på helheten med kundernas fina vitsord och klinikernas egen förmåga att berätta om sin verksamhet. Precis som nomineringarna är klinikernas egna svar enormt viktiga för juryns arbete, berättar Eva Porat, jurymedlem.

Juryn tog del av många berättelser som speglar den omtänksamhet, lyhördhet och det engagemang som finns på klinikerna. De utsåg fem finalister som alla hade personliga vinklingar på hur de jobbar med kriterierna i sin arbetsvardag.

– Vi kunde se att kundernas uppfattning stämde bra överens med klinikernas arbete. Något så enkelt som att ringa upp djurägaren dagen efter ett besök och fråga om djuret har piggnat på sig är något som uppskattas, säger Eva Porat, jurymedlem.

Branschorganisationen SLA-svensk Djursjukvård står bakom utmärkelsen och röstningen pågår till och med den 14 mars. För framtida utmärkelser har Eva Porat ett tips till alla kliniker:

– Jag tycker att det är viktigt att klinikerna tänker till: Hur jobbar vi utifrån kriterierna? Hur kan vi beskriva vårt arbete? Vad är det vi gör som sticker ut? Det kan man fundera över redan nu! Det är nyttiga diskussioner att ha oavsett om man är nominerad till Årets djurklinik eller inte.

Hittills har över 6500 röster kommit in och Eva Porat skickar med ytterligare en uppmaning, denna gång till alla som ännu inte har röstat:

– Att utses till Årets djurklinik är verkligen ett hedersutnämnande. Var med och hedra din favorit!

Röstningen är nu avslutad. Vinnaren presenteras den 22 mars 2017 här på svenskdjursjukvard.se.