Vem ska kliniken vända sig till angående hittedjur?

Vem ska kliniken vända sig till angående hittedjur?
december 13, 2018 Svensk Djursjukvård

Ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelserna och Polismyndigheten har förändrats då Länsstyrelserna den 1 juni tog över vissa arbetsuppgifter från Polismyndigheten.
Den största förändringen för veterinärer är att man numera ska anmäla att man har avlivat ett djur enligt 30 § DL (djur som påträffas så svårt sjuka eller skadade att de bör avlivas) till Länsstyrelsen istället för till polisen.

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap har framtagna riktlinjer ”Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet” för att ge veterinärer, när de tillhör kategorin djurhälsopersonal, en vägledning i vilka åtgärder som ska vidtas.

Läs mer om de nya reglerna

Svensk Djursjukvård