Veterinär Marita Asp Tauni om extremavel och trubbnosiga hundar

Veterinär Marita Asp Tauni om extremavel och trubbnosiga hundar
november 30, 2015 Svensk Djursjukvård

Trubbnosarna hör tack vare sitt utseende och trevliga sätt till de mer populära sällskapshundarna. Under det senaste decenniet har de synts i famnen på flera kändisar, vilket fått efterfrågan att fullständigt explodera. Med sitt tilltalande utseende efterfrågas de även av reklambyråer och media i olika kampanjer.

Okunnigheten bland allmänheten är stor med avseende på vad utseendet för med sig av lidande för djuret. Man har avlat mot ett extremt trubbnosigt utseende med allvarliga hälsoproblem som följd. Denna utveckling måste vändas till att prioritera hälsa framför utseende. Därför arbetar Svensk Djursjukvård med att sprida kunskap om trubbnosarnas verklighet och problemen med extremavel.

För att vi i framtiden ska slippa operera dessa individer måste vi vända utvecklingen! Att välja sunda valpar är ett första steg.

Leg. Vet. Marita Asp Tauni, specialist på hundens och kattens sjukdomar samt internmedicin, med lång erfarenhet av brakycefala raser och deras hälsoproblem, svarar här på frågor om problemen med de trubbnosiga hundarnas hälsa. 

Hur stort är problemet med extremavel av trubbnosar egentligen?

– Det är ett stort bekymmer. Jag och andra veterinärer möter dagligen hundar med problem. Många mattar och hussar är oroliga för sin hund då de märker att andningsproblemen tilltagit. I en ny Engelsk undersökning visade det sig att närmare 90% av trubbnosiga hundar lider i varierande grad till följd av sitt utseende, 70% så mycket att kirurgi är indicerat. Undersökningarna utfördes i en mycket kontrollerad miljö vilket avspeglar hundens verklighet utan personliga bedömningar. I många raser avlar man för att bekämpa sjukdomar Här har man avlat mot ett utseende som är tilltalande för oss människor, men som i sig leder till sjukdom. Problemet har eskalerat från 60 talet och framåt trots varningar från veterinärt håll. Hundarna kan inte fortsätta att se ut som de gör idag och samtidigt vara friska.

Vilka hundraser har de största problemen?

– De extremt trubbnosiga raserna som mops, fransk och engelsk bulldogg är värst drabbade, men även bostonterrier och pekignese har andningsproblem som påverkar deras livskvalitet negativt, även större hundar som Boxer och Cane corso kan drabbas. Medellivslängden hos många hundar av dessa raser är ofta flera år kortare än bland hundraser av samma storlek med normal noslängd. På utställningar prioriteras fortfarande kortare nos och hudveck vilket gör att flera raser ligger i riskzonen, bland annat Staffordshire bullterrier och Norfolkterrier.

Vad är det i den korta nosen som orsakar lidande?

– Grundproblemet är att käken är så förkortad att den vävnad som skall finnas i en normal nos ej får plats. I nosen skall den mesta temperaturregleringen ske. Näsborrarna är oftast helt hoptryckta, vilket gör att luftmotståndet ökar med flera 100 % och därigenom trycket mot slemhinnorna inne i luftvägarna. Slemhinnorna börjar svälla och man får en ond cirkel. Luften får svårt att passera via näshålan vilket gör att både syresättningen försämras och temperaturregleringen sätts ur spel.

Prova att knipa om, än så lite om dina egna näsborrar medan du fortsätter med det du gör, så förstår du principen. 

Det blir dessutom ett överskott av hud på den extremt korta nosen. Hudvecken kan förorsaka skav av hår mot hornhinnan, vilket så småningom gör hunden blind. Kladdiga slemmiga ögon noteras ofta av ägarna initialt.

Hur kan vi se att en trubbnosig hund lider på grund av sitt utseende? 

– Tydliga tecken är om  hunden snarkar eller låter när den andas . Många hundar försöker andas genom nosen trots problemen. Doftorganet har stor betydelse. Att buken pressar på vid varje andetag är något som även ägare kan se .Vissa hundar har störst problem i vila. Konditionen är ibland nedsatt, En del kan fungera bra i aktivitet men bli väldigt trötta av den. I grava fall kan det hända att hundarna plötsligt svimmar eller lägger sig ner som en följd av utmattning. När hundens tunga har en blåaktig färg är det ett mycket tydligt tecken på syrebrist. Är hundens näsborrar som smala streck har hunden besvär av detta. Dessa hundar vet ingen annan verklighet och kan se glada ut och vilja leka trots sina problem. Det är en liten glad hund i en mycket begränsande förpackning. Det kan därför vara svårt för ägarna att inse problemet.

Vad är ditt råd till en djurägare som är orolig för sin hunds hälsa? 

– Tveka inte att kontakta din veterinär och be om råd. Veterinären kan undersöka om din hund har, eller riskerar hälsoproblem till följd av sitt utseende och vid behov ge vägledning kring eventuella åtgärder. Symtomen kommer ofta smygande så ta gärna kontakt i tid. Mycket forskning har skett de sista åren resultaten visar att en tidig åtgärd ger en bättre prognos för din hund på sikt.

Vilken typ av behandling kan det handla om för att hjälpa hundar med den här typen av besvär?

– Det varierar naturligtvis från fall till fall och beroende på vilka problem hunden har. För vissa hundar kan en operation vara lösningen. Genom en operation kan det till exempel vara möjligt att minska nosveckets påverkan på hundens ögon, förbättra luftflödet via näsborrarna, eller korta en gom som täpper till luftstrupen.

Hur ska vi göra för att bryta utvecklingen med att hundar lider till följd av sitt utseende? 

– Kunskap är avgörande. Fler måste förstå att en hund med leende mungipor inte är glad. Hunden drar upp mungiporna för att få in luft. De skall inte behöva avbryta sin lek för lång återhämtning .Man skall kunna ta ut sina hundar på en språngmarsch även mitt på sommaren. Även hundar behöver nos och näsborrar. Några cm längre nos och öppna näsborrar kan fortfarande vara gulligt men ge din hund ett längre och lyckligare liv. Jag är övertygad om att fler nu kommer göra noggrann research innan de väljer valp. Färre kommer förhoppningsvis välja de extremt trubbnosiga valparna. I andra länder ser man mer designer raser som tex Retromopsen med några cm längre nos. Trubbnosraserna är oftast mycket trevliga sällskapshundar, med några cm nos, så som de hade förr, så kan även de få mer livskvalite´. Tveka inte att ringa och rådgör med en veterinär innan köp av hund. Svenska Kennelklubben arbetar också för att förändra avelsarbetet. De har en utmärkt avelsavdelning man kan vända sig till med frågor. I rasklubbarna finns dock mycket kvar att göra.

Checklista för blivande hundägare

1. Prata med en veterinär och be om råd före valpköpet

2. Be uppfödaren om att få träffa valpens närmaste släktingar

3. Lyssna på andningen – den skall vara helt tyst 

4. Titta på ffa föräldrarnas näsborrar– är de smala som streck? 

Är de för små kommer hunden sannolikt få andningsproblem. 

Näsborrarnas utseende på valpen försämras ofta när den växer.

Läs mer och skriv på upproret här.

Leg vet Marita Asp Tauni har länge varit engagerad i problematiken med trubbnosiga hundar och deras hälsa.

Svensk Djursjukvård