Om SLA Svensk Djursjukvård

Om SLA Svensk Djursjukvård

SLA Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens arbetsgivare- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 är branschorganisationen Svensk Djursjukvård en sektion inom  SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). SLA Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Mer information om SLA och medlemssidorna hittar du via länken nedan:

SLA:s medlemssidor

Styrelsen i
SLA–Svensk Djursjukvård 2016/2017

Från vänster: Karin Ronander, Ing-Marie Röstlund, Elisabet Ellström, Annika Larsson, Cecilia Abelsson, Karin Nordén, Marie Westberg.

Maria Lundvall
Branschansvarig
SLA–Svensk Djursjukvård

Maria Lundvall är legitimerad veterinär och ansvarig för djursjukvårdens branschfrågor.

”Kvalitetssigillet gör det enklare för djurägarna att välja säker och professionell vård till sitt djur.”