Om SLA Svensk Djursjukvård

Om SLA Svensk Djursjukvård

SLA Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens arbetsgivare- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 är branschorganisationen Svensk Djursjukvård en sektion inom  SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). SLA Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Mer information om SLA och medlemssidorna hittar du via länken nedan:

SLA:s medlemssidor

Styrelsen i SLA–Svensk Djursjukvård 2017/2018

  • Karin Nordén, Ordf.
  • Elisabet Ellström, Vice Ordf.
  • Erik Alexandersson, Ledamot
  • Annika Larsson, Ledamot
  • Karin Ronander, Ledamot
  • Johan Wiklund, Ledamot
  • Flemming Winberg, Ledamot