Pyramidion

Du som jobbar inom djursjukvården; välkommen till vårt nya diagnosregister Pyramidion

Nu lämnar vi det gamla diagnosregistret och inför Pyramidion. Med Pyramidion får vi ett uppdaterat och framtidssäkrat system som kommer att underlätta den dagliga journalföringen och göra det enklare för kunderna i sin kontakt med försäkringsbolagen.  

Pyramidion är ett hierarkiskt system som ger möjlighet att registrera mer exakta diagnoser i våra veterinärjournaler. Systemet gör det möjligt att samla statistik från alla kliniker som använder Pyramidion för att skapa ett underlag som kan användas inom forskningen.

Det nya systemet har en mer flexibel uppbyggnad med fler kombinationsmöjligheter och klarar därför fler diagnoskoder. Nya sjukdomar som upptäcks kan efter behov tas in i systemet. Ibland byter sjukdomar benämning när forskningen går framåt och med Pyramidion kan vi hänga med direkt.

Pyramidion är utformat för att fungera i alla vanliga journalsystem. Licenskostnaden står leverantören av ert journalsystem för och används till att finansiera uppdateringen av systemet.

INTRODUKTION TILL PYRAMIDION

FAQ – Frågor & svar

Se filmen för en snabb introduktion

DOKUMENT ATT LADDA NER