Resistens – ett hot mot folkhälsan

Resistens – ett hot mot folkhälsan
november 16, 2015 Svensk Djursjukvård

Den 18 november infaller den europeiska antibiotikadagen. Denna dag är ett årligt EU-initiativ med målsättning att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan. Detta är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma en av vår tids största samhällsutmaningar och att det behövs politiska krafttag för ett minskat antibiotikaanvändande i världen.

Läs hela debattinlägget från Maria Lundvall, branschansvarig SLA–Svensk Djursjukvård här:

Svensk Djursjukvård